Thu học phí đối với lớp chuyển đổi và thu lệ phí đầu năm K11 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 30-08-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo về việc thu học phí đối với lớp chuyển đổi áp dụng năm học 2017-2018 và thông báo về việc thu lệ phí đầu năm K11 năm học 2017-2018 như sau: