Thông báo nghỉ học theo lịch ngưng cung cấp nguồn điện để sửa chữa đường dây của Công ty Điện lực TT Huế

Ngày đăng: 21-05-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF