Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng: 12-03-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Công ty TNHH MTV Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Âu Lạc thông báo tuyển dụng:

• Chức danh công việc: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

• Nơi làm việc: 146 An Dương Vương, Tp.Huế

• Kinh nghiệm: 3 – 5 Năm

• Lương: Thỏa thuận

• Hết hạn nộp: 20/03/2018

* Mô tả Công việc:

• Trực tiếp tham gia hỗ trợ việc xây dựng Kế hoạch của đơn vị hàng năm/hàng quý với việc thiết lập các chương trình, kế hoạch ngân sách và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp.

• Thiết lập các Mục tiêu của Bộ phận/Mảng công việc được phân công theo định hướng hoạt động của đơn vị và giám sát thực hiện.

• Xây dựng kế hoạch tài chính mảng công việc phụ trách.

• Quản lý và tổ chức việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các hướng dẫn chế độ kế toán của công ty … tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước, bộ tài chính và ban ngành. Phối hợp hỗ trợ xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy trình, chế độ của công ty theo phân công.

• Tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động kế toán.

•. Quản lý việc giám sát việc thực hiện hạn mức chi tiêu theo quy định và quyết toán tài chính định kỳ theo tờ trình quyết toán được phê duyệt.

• Kiểm soát và ký chứng từ kế toán, an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt, giấy tờ có giá, báo cáo theo qui định và công việc được giao.

• Chỉ đạo công tác quyết toán, giám sát số liệu kế toán.

• Triển khai công tác kê khai, nộp thuế, thiết lập các quy trình quyết toán thuế trên hệ thống phù hợp quy định.

• Quản lý công tác hạch toán kế toán của công ty theo phân công.

• Quản lý số liệu báo cáo hoạt động kế toán tài chính của Công ty. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất, soát xét và hàng năm với cơ quan kiểm toán độc lập.

• Đào tạo kèm cặp phát triển đội ngũ.

• Tham gia trực tiếp/cho ý kiến các dự án, quy trình, văn bản liên quan đến hoạt động khác của công ty.

* Yêu Cầu Công Việc:

• Bằng cấp: Đại học chính quy chuyên ngành tài chính/kế toán.

• Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

• Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

• Kiến thức quản trị nguồn lực, quản trị tài chính, Quản trị hệ thống thông tin tài chính, Quản trị rủi ro.

• Kiến thức kế toán, tài chính và pháp luật luật liên quan đến công ty.

• Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán.

• Kỹ năng tư duy chiến lược, định hướng, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch ra quyết định.

• Kỹ năng quản trị sự thay đổi, tạo động lực.

• Kỹ năng ra quyết định và quản lý kết quả công việc.

* Nộp Hồ sơ:

• Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Hành chính Nhân sự, địa chỉ: 146 An Dương Vương, TP Huế.

• Hoặc qua địa chỉ email: MinhNB@heritage.edu.vn (file Word; ảnh cá nhân; thông tin cá nhân: email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ liên lạc) Lưu ý: Ứng viên sẽ nộp hồ sơ đầy đủ sau khi chính thức được tuyển dụng.

——————————–
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
HOTLINE: 0979.880.333
PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ
146 An Dương Vương – TP.Huế (đối diện bến xe phía Nam).
ĐT: 0234. 3819 496 (gặp Cô Minh)