Thông báo thời gian nghỉ hè đối với học sinh khoá 11 và nghỉ phép của CBNV-GV

Ngày đăng: 26-07-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo về thời gian nghỉ hè đối với học sinh khóa 11 và nghỉ phép của CBNV, giáo viên năm học 2017-2018 như sau: