Thông báo Số: 48.2020/TB-ALC Về việc Học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội Tuyển sinh, tuyển dụng và Sàn giao dịch việc làm nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 – Điểm cầu Trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế

Ngày đăng: 03-10-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF