Thông báo điều chỉnh lịch thi đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020 Trung cấp khóa 12, khóa 13 và lớp Cao đẳng liên thông Dược, Điều dưỡng khóa 3, khóa 4

Ngày đăng: 15-02-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Thông báo điều chỉnh lịch thi đợt 2 HK1 năm học 2019-2020 các lớp Trung cấp khóa 12, khóa 13 và lớp Cao đẳng liên thông Dược, Điều dưỡng khóa 3, khóa 4