Thời khóa biểu các lớp từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

Ngày đăng: 18-01-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu lạc Huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 cụ thể như sau: