Thời khóa biểu các lớp từ ngày 11.03.2019 đến ngày 17.03.2019

Ngày đăng: 09-03-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 11.03.2019 đến ngày 17.03.2019 cụ thể như sau: