Thời khóa biểu các lớp từ ngày 04.03.2019 đến 10.03.2019

Ngày đăng: 02-03-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 04.03.2019 đến 10.03.2019 cụ thể như sau: