Thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019

Ngày đăng: 30-03-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường trung cấp Âu lạc Huế thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019 cụ thể như sau: