Thời khoá biểu các lớp từ 29/10/2018 đến 03/11/2018

Ngày đăng: 27-10-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 như sau: