Thời khoá biểu các lớp từ 27/08/2018 đến 01/09/2018

Ngày đăng: 26-08-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 27/08/2018 đến 01/09/2018 như sau: