Thời khoá biểu các lớp từ 12/11/2018 đến 17/11/2018

Ngày đăng: 10-11-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 12/11/2018 đến 17/11/2018 như sau: