Thời khoá biểu các lớp từ 09/07/2018 đến 14/07/2018

Ngày đăng: 07-07-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 02/07/2018 đến 07/07/2018 như sau: