Thời khoá biểu các lớp từ 08/10/2018 đến 13/10/2018

Ngày đăng: 06-10-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 08/10/2018 đến 13/10/2018 như sau: