Thời khoá biểu các lớp từ 06/08/2018 đến 11/08/2018

Ngày đăng: 04-08-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 06/08/2018 đến 11/08/2018 như sau: