Thời khoá biểu các lớp từ 03/09/2018 đến 08/09/2018

Ngày đăng: 01-09-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 03/09/2018 đến 08/09/2018 như sau: