Thời khoá biểu các lớp từ 02/07/2018 đến 07/07/2018

Ngày đăng: 01-07-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 02/07/2018 đến 07/07/2018 như sau: