Thời khoá biểu các lớp từ 01/10/2018 đến 06/10/2018

Ngày đăng: 29-09-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 01/10/2018 đến 06/10/2018 như sau: