Thời khoá biểu các lớp từ 01/01/2018 đến 06/01/2018

Ngày đăng: 30-12-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 01/01/2018 đến 06/01/2018 như sau: