Thời khóa biểu các lớp khoa Dược (31/07/2017 – 05/08/2017)

Ngày đăng: 29-07-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Khoa Dược – Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu từ ngày 31/7/2017 đến 5/8/2017 như sau: