Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ 4/9/2017 đến 9/9/2017

Ngày đăng: 28-08-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ ngày 4/9/2017 đến 9/9/2017 như sau: