Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ 11/9/2017 đến 16/9/2017

Ngày đăng: 10-09-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp K10 và K11 từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017 như sau: