Thi online ngày 27.12.2021

Ngày đăng: 27-12-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN BỆNH NỘI KHOA (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN BỆNH NGOẠI KHOA (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài