Thi online ngày 24.09.2021

Ngày đăng: 24-09-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi


• Môn thi: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: HÓA HỌC (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A2

• Thời gian bắt đầu: 19h10

• Thời gian kết thúc: 20h10

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi