Thi online ngày 18.09.2021

Ngày đăng: 14-09-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (50 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-MN-A1, K14-MN-A1, K13-MN-B1, K13-MN-B2, K13-MN-B3

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 18h50

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài