Thi online ngày 11.03.2022

Ngày đăng: 11-03-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13-ĐL-A3, K14-ĐL-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài