Thi online ngày 03.08.2022

Ngày đăng: 03-08-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2

• Thời gian bắt đầu: 19h15

• Thời gian kết thúc: 20h15

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài