THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày đăng: 20-01-2021

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Sáng ngày 21/12/2020 các Cán bộ, Giảng viên Trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị có sự tham gia của ông Nguyễn Thái Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Dạy nghề và 57 học viên là cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên các trường cao đẳng, trường trung cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  đề nghị các đồng chí là cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung được báo cáo viên truyền đạt để vận dụng vào từng nhiệm vụ công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc Hội nghị.

6 Cán bộ, Giảng viên quản lý Trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế  đã nghiêm túc tham gia hoạt động trong 5 ngày từ ngày 21 đến ngày 25/12/2020 nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên đề liên quan về giáo dục nghề nghiệp cũng như xu hướng đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong những năm tiếp theo và một số vấn đề liên quan giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp…

Cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Thông qua lớp bồi dưỡng này, giúp cho các Cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế  nâng cao năng lực tự chủ chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021.