Team Building 2018: MyH19 – Speed Up 3.6

Ngày đăng: 24-09-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Năm tài chính 2018 đã khép lại với chuỗi các hoạt động của chương trình Team Building năm 2018, những cái ôm thay cho lời tạm biệt, những cái bắt tay cho những mối quan hệ vừa được xây dựng, mọi người cùng nhau tạo thành một khối thống nhất để hoàn thành các mục tiêu chung.

Chúc tất cả thành viên của ngôi nhà Hùng Hậu nói chung và HEA nói riêng sẽ luôn hạnh phúc, thành công và cùng nhau cố gắng để hoàn thành mục tiêu MyH19.

Hẹn gặp lại tất cả mọi người tại Team Building 2019.