Lịch thi Khoá 10 lần 2 (9/10/2017 – 14/10/2017)

Ngày đăng: 04-10-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo lịch thi các lớp Khoá 10 lần 2 từ 9/10/2017 đến 14/10/2017 như sau: