Lịch thi kết thúc học phần đợt I năm học 2018-2019 của các lớp Dược ban đêm

Ngày đăng: 26-02-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường trung cấp Âu lạc Huế thông báo Lịch thi kết thúc học phần đợt 1 năm học 2018 – 2019 các lớp Dược ban đêm và danh sách đình chỉ cụ thể như sau: