Lịch thi kết thúc học phần đợt 3 HKII năm học 2018-2019 khóa 12 ngành TY,YS,ĐI,SPMN,CBMA,DS.

Ngày đăng: 05-07-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường trung cấp Âu lạc Huế thông báo Lịch thi kết thúc học phần đợt 3 HKII năm học 2018-2019 khóa 12 ngành TY,YS,ĐI,SPMN,CBMA,DS