Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 HKI năm học 2018-2019

Ngày đăng: 18-01-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu lạc Huế Thông báo Lịch thi kết thúc học phần đợt 2 HKI năm học 2018-2019 của khóa 11 và khóa 12 cụ thể như sau: