Lịch thi học phần đợt 3 của HKI Năm học 2018-2019 khóa 11 và khóa 12 các ngành Thú y, Dược, Mầm non, Chế biến món ăn, Y sĩ, Điều dưỡng

Ngày đăng: 29-01-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường trung cấp Âu lạc huế thông báo Lịch thi học phần đợt 3 của KHI Năm học 2018-2019 khóa 11 và khóa 12 các ngành Thú y, Dược, Mầm non, Chế biến món ăn, Y sĩ, Điều dưỡng cụ thể như sau: