Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày đăng: 27-12-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Chiều ngày 27/12/2017, Chi bộ Công ty TNHH MTV Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Âu Lạc đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 2 đồng chí Trương Lạc Nhân và Trần Anh Chiến.

Kính chúc 2 đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy những mặt tích cực và tiếp tục hoàn thiện bản thân để xứng đáng là một Đảng viên, góp phần xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh.