Khai giảng lớp May công nghiệp khoá 21

Ngày đăng: 01-08-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Sáng ngày 01/8/2017, Trung tâm hợp tác đào tạo nghề may Scavi – Âu Lạc đã tổ chức khai giảng lớp may công nghiệp khoá 21.


Một số hình ảnh trong ngày khai giảng: