Thông báo danh sách trúng tuyển và Thông báo Khai giảng lớp Đại học liên thông Dược sỹ – Khoá 1

Ngày đăng: 04-04-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

* DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC:

 

* DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC: