Khai giảng lớp B9 – Dược sĩ chuyển đổi

Ngày đăng: 17-03-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ngày 16/3/2018, Trường Trung cấp Âu Lạc Huế đã tổ chức lễ khai giảng Lớp B9 – Dược sĩ chuyển đổi.