Nội dung tinh giản chương trình học kỳ II cấp THCS/THPT năm học 2019-2020

Ngày đăng: 03-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tinh giản nội dung 14 môn học cấp THCS và THPT nhằm kết thúc năm học 2019-2020 trước ngày 15/7.

Theo công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các môn theo chương trình nâng cao, nhà trường căn cứ vào nội dung Bộ đưa ra để chủ động giảm tải phù hợp với đặc thù của môn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường không kiểm tra, đánh giá với nội dung kiến thức đã tinh giản và nội dung không dạy, không làm, không thực hiện, khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện).

Chi tiết nội dung 14 môn học được tinh giản xem tại đây: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PgUPsEzDGMaHlpu0SnPet7EU8H8No3bl?fbclid=IwAR3POZ9dOGZcGSS0TzQMLFXyvvw38I_VoerRSLlRx6ZrAMPOL0prypQkTwE