Học phí, lệ phí Chương trình Tuyển sinh Đại học hệ Từ xa – Đại Học Mở Hà Nội

Ngày đăng: 04-04-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Quy định mức thu học phí và các khoản ngoài học phí:

Mức thu học phí Học Kỳ I: