Điểm và xếp loại tốt nghiệp Khoá 10, Niên khoá 2016-2018

Ngày đăng: 12-07-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo kết quả thi Tốt nghiệp các lớp Khoá 10, Niên khoá 2016-2018 như sau: