Điểm toàn khoá và Danh sách dự thi Tốt nghiệp lớp DS-B6

Ngày đăng: 02-04-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hội đồng thi Tốt nghiệp năm 2018 trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Điểm toàn khoá và Danh sách dự thi Tốt nghiệp lớp DS-B6 như sau: