Điểm HK I lần 1, HK II lần 1 và danh sách thi lại năm 1 các lớp K10

Ngày đăng: 20-09-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo điểm HK I lần 1, HK II lần 1 và danh sách thi lại năm 1 các lớp K10:

* Lớp K10-CBMA:

* Lớp K10-DS-A:

* Lớp K10-MN:

* Lớp K10-TY:

* Lớp K10-YS: