Danh sách và thời gian thi tốt nghiệp TCCN-TCN Khóa 9

Ngày đăng: 06-07-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

1. Danh sách học sinh dự thi tốt nghiệp Khóa 9 – Hệ TCCN-TCN
(Ngành: Dược sĩ, Y sĩ, Điều dưỡng, Chế biến món ăn)

2. Danh sách học sinh dự thi tốt nghiệp Khóa 9 – Hệ TCCN (Ngành Thú y)

3. Danh sách và thời gian thi tốt nghiệp TCCN môn Thực hành nghề – Lớp K9-DS-A

4. Danh sách và thời gian thi tốt nghiệp TCCN môn Thực hành nghề – Lớp K9-DS-B4

5. Danh sách và thời gian thi tốt nghiệp TCCN môn Thực hành nghề – Lớp K9-MN-A