Đăng ký xét tuyển Online

Ngày đăng: 08-07-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CHỌN TRƯỜNG BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ

 

TRUNG CẤP & CÁC HỆ KHÁC CAO ĐẲNG CHÍNH QUYCAO ĐẲNG 9+ ĐẠI HỌC VĂN HIẾN TẠI HUẾ ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đơn đăng ký xét tuyển Trung cấp Âu Lạc – Huế

Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng năm 2020 (Học bạ)

Đơn đăng ký xét tuyển Cao đẳng Âu Lạc – Huế (CĐ 9+, Liên thông, Văn bằng 2)

Đơn đăng ký xét tuyển Đại học Văn Hiến tại Huế

Đơn đăng ký dự thi Liên thông, VB2 Đại học Văn Hiến tại Huế

Đơn đăng ký xét tuyển Đại Học Mở Hà Nội

Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản