Đăng ký xét tuyển online 2019

Ngày đăng: 08-07-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CHỌN TRƯỜNG BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ

TRUNG CẤP ÂU LẠC – HUẾ CAO ĐẲNG ÂU LẠC – HUẾ ĐẠI HỌC VĂN HIẾN TẠI HUẾ

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Đơn đăng ký xét tuyển Trung cấp Âu Lạc – Huế

Đơn đăng ký xét tuyển Cao đẳng Âu Lạc – Huế

Đơn đăng ký xét tuyển Đại học Văn Hiến tại Huế

Đơn đăng ký dự thi Liên thông, VB2