Đăng ký xét tuyển Đại học Văn Hiến tại Huế – VB2 ĐH chính quy

Ngày đăng: 16-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN/NHẬP HỌC ONLINE NỘP HỌC PHÍ/LỆ PHÍ THEO HƯỚNG DẪN SAU

[ Hướng dẫn nộp học phí và các khoản lệ phí ]

Lưu ý: Nếu thí sinh có thắc mắc liên hệ 0979880333