Đăng ký liền tay – Nhận ngay ưu đãi khủng tháng 11

Ngày đăng: 07-11-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

1. Hệ cao đẳng Âu Lạc – Huế: 4 ngành.

a. Ưu đãi học phí:

 • Đối tượng THPT hoàn thành THPT hoặc tương đương:
  • Giảm 20% học phí toàn khoá cho thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam.
  • Giảm 15% học phí toàn khoá cho thí sinh có hộ khẩu tại Huế.
 • Đối tượng tốt nghiệp TC cùng ngành hoặc các ngành gần, Cao đẳng trở lên các ngành:
  • Giảm 30% học phí HK1
  • Giảm 30% HP HK1, 20% HP các HK tiếp theo khi đóng từ 2 HK trở lên.
  • Cựu học sinh Âu Lạc: giảm 50% HP HK1, 30% HP các HK tiếp theo khi đóng từ 2 HK trở lên.
  • Đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành hoặc các ngành gần và Cao đẳng trở lên các ngành có bằng THPT được áp dụng chính sách dành cho đối tượng TN THPT tại các mục I.a,I.b, I.c của Tờ trình này nhưng số áp dụng số học kỳ theo đối tương đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành hoặc các ngành gần và Cao đẳng trở lên các ngành.

b. Chính sách học bổng dành cho thí sinh đã TN THPT hoặc tương đương (số lượng học bổng áp dụng từ ngày 01.10.2020 đến hết ngày 30.11.2020)

 • Tặng 50 suất học bổng giảm 50% học phí toàn khoá ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.
 • Tặng 50 suất học bổng giảm 50% học phí toàn khoá ngành Thú y.
 • Tặng 30 suất học bổng giảm 30% học phí toàn khoá các ngành Dược.
 • Tặng 30 suất học bổng giảm 30% học phí toàn khoá các ngành Điều dưỡng.

c. Chính sách học bổng dành cho thí sinh có Quốc tịch Lào (số lượng học bổng áp dụng từ ngày 01.10.2020 trước ngày 01.10.2020 áp dụng theo Tờ trình đã duyệt):

TT Nội dung Đối tượng Điều kiện Số lượng Ghi chú
1 Chương trình học bổng toàn phần TN THPT  Đã tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12 đạt loại giỏi trở lên 30 Miễn 100% học phí toàn khoá
2 Chương trình học bổng bán phần TN THPT Đã tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12 đạt loại khá 30 Miễn 50% học phí toàn khoá

 Thí sinh có quốc tịch Lào ngoài chương trình học bổng này được áp dụng các chính sách ưu đãi giống với các đối của thí sinh có Quốc Tịch Việt Nam.

 • Lưu ý: Thí sinh thuộc diện áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cùng một lúc được lựa chọn chính sách ưu đãi cao nhất.

 2. Hệ Trung cấp Âu Lạc – Huế: 22 ngành.

 • Giảm 30% học phí HK1 khi đóng học phí HK1;
 • Giảm 30% học phí HK1, 20% học phí các HK tiếp theo khi đóng từ 2HK trở lên.

3. Hệ Sơ cấp ngắn hạn Âu Lạc – Huế: 17 nghề

 • Giảm 10% học phí toàn khóa.

4. Thời gian áp dụng: đến hết ngày 30/11/2020