Đăng ký xét tuyển Đại học Văn Hiến tại Huế

Ngày đăng: 04-06-2019

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CÁC HÌNH THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT

* Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm.

* Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên đạt từ 18.0 điểm.

* Hình thức 3: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm.

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
(Bấm vào đây để xem)